مدیر سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان

خورنا – مدیر سلامت محیط و حرفه ای مرکز بهداشت خوزستان گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۳۲ واحد از رستوران ها و اماکن بین راهی متخلف زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی اهواز در خوزستان مورد پیگیری حقوقی قرار گرفتند. ب فرهاد صفدری دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار کرد: از این تعداد یک مورد برای مدت زمانی…