مدیر روابط عمومی موفق

37
خورنا: در دومین سمینار روابط عمومی های استان خوزستان لوح سپاس و تندیس “مدیر برتر ارتباط گستر استان” به شهردار آبادان تعلق گرفت.به گزارش خوزنیوز، مهندس محمودرضا شیرازی، ‌شهردار آبادان در دومین سمینار روابط عمومی های خوزستان…