مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اهواز