مدیر جهاد کشاورزی شادگان

37
خورنا: مدیر جهاد کشاورزی شادگان از افزایش 80 درصدی کشت محصول شلتوک در سال جاری نسبت به سال 91 در این شهرستان خبر داد. حمید مطرودی اظهارکرد: امسال 10 هزار هکتار محصول شلتوک در…