مدیر جهادکشاورزی اندیمشک

خورنا: مدیر جهادکشاورزی اندیمشک از آغاز برداشت سبزی از سطح ۲۲۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد. مدیر جهادکشاورزی اندیمشک در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: عملیات برداشت از سطح ۲۲۰ هکتار از کشتزارهای سبزی آغاز شده و از سطح هر هکتار از این مزارع، بالغ بر ۳۰ تن سبزی برداشت و روانه بازار مصرف در استان و…