مدیر جهادکشاورزی اندیمشک

37
خورنا: مدیر جهادکشاورزی اندیمشک از آغاز برداشت سبزی از سطح ۲۲۰ هکتار از مزارع این شهرستان خبر داد. مدیر جهادکشاورزی اندیمشک در گفتگو با خبرنگار خورنا بیان داشت: عملیات برداشت از سطح ۲۲۰ هکتار از کشتزارهای سبزی آغاز شده و…