مدیر بخش نمایش های خیابانی نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت

namayesh

به مناسبت هفته دولت در خوزستان

خورنا – مدیر بخش نمایش های خیابانی نمایشگاه دستاوردهای هفته دولت گفت: نمایش های خیابانی “عصر جدید”، “بعد از ما”، “میراث ماندگار” و “تکاپو”…