مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام

خورنا: مدیر امور ورزش پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) گفت: به رای صادر شده از طرف فدراسیون بسکتبال معترض هستیم چرا باید تاوان کار نکرده را بدهیم. شاپور یاوری گفت: اعتقاد ما بر این است هیچگونه بی نظمی و اغتشاش از سوی هواداران تیم بسکتبال پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)در بازی با مهرام در تهران صورت نگرفته بلکه این اتفاقات از…