مدیر اداره جهاد کشاورزی اندیکا

37
خورنا: مدیر اداره جهاد کشاورزی اندیکا از راه‌اندازی سایت جامع الگویی تولید انگور در این شهرستان خبر داد. بهنام القاسی در گفت‌وگو با ایسنااظهارکرد: این سایت توسط مدیریت جهاد کشاورزی اندیکا در اراضی گاوخفت راه‌اندازی شده است. وی افزود: در این…