مدیر اداره جهاد کشاورزی اندیکا

خورنا: مدیر اداره جهاد کشاورزی اندیکا از راه‌اندازی سایت جامع الگویی تولید انگور در این شهرستان خبر داد. بهنام القاسی در گفت‌وگو با ایسنااظهارکرد: این سایت توسط مدیریت جهاد کشاورزی اندیکا در اراضی گاوخفت راه‌اندازی شده است. وی افزود: در این سایت یک نفر به عنوان واحد اصلی و حدود 11 بهره‌بردار به عنوان واحد تابع فعالیت خواهند کرد. القاسی تصریح‌کرد: ارتقا…