مدیر اداره آموزش و پرورش اندیمشک

خورنا – مدیر اداره آموزش و پرورش اندیمشک از کسب ۳ مقام اول کشور توسط دانش‌آموزان این شهرستان در جشنواره کشوری قرآن و عترت دانش‌آموزی خبر داد. محمد قلاوندی اظهار کرد: دانش‌آموزان این شهرستان توانستند در جشنواره کشوری قرآن و عترت دانش‌آموزان سراسر کشور در خراسان رضوی سه مقام اول را کسب کنند. وی افزود: دانش‌آموزان کوثر رحیمیان و فرشته…