مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوش

خورنا: مدیر آموزش و پرورش شهرستان شوش گفت: به منظور اسکان مسافران نوروزی در این شهرستان تعداد 50 واحد آموزشی در نظر گرفته شده است. ˈسیدعباس سیدنور روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: این تعداد واحد آموزشی شامل 400 کلاس درس می باشد که کار تجهیز و آماده سازی آنها با تشکیل ستاد…