مدیر آموزش و پرورش دزفول

خورنا: مدیر آموزش و پرورش دزفول گفت: وجود مدارس با بیش از چند دهه سابقه فعالیت و فرسوده بودن و همچنین تکمیل پروژه‌های ساختمانی مدارس اعم از تازه‌تأسیس و نیازمند تعمیر در اولویت باشد. غلامرضا نصراله‌پور امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دزفول با اشاره به جلسه مشترک با نماینده مردم دزفول در…