مدیر آبفا دزفول

برفر مدیر آبفا :

مدیر آبفا دزفول گفت: نصب مستقیم پمپ بر روی کنتور و شبکه توزیع آب ممنوع بوده و پمپ های نصب شده باید جمع آوری شود. به گزارش خورنا ، “جمال الدین برفر” روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار روناش ، افزود:برخی شهروندان برای افزایش فشار آب اقدام به نصب پمپ آب بر روی…