مدیریت

آمنه محتشمی-خورنا:عجمی مدیر HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در گفتگو با خبرنگاران به استمرار برگزاری مانورهای پیشگیری از حوادث هوایی در فرودگاه ماهشهر تآکید نمود و گفت:توجه به شرایط اضطراری در سطح آحاد کل جامعه به ویژه ما مسولین که مسولیت خدمت گذاری مضاعف در برابر جامعه داریم ضروری می باشد. عجمی مدیر HSEشرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه مراسم…
خورنا: محمود احمدی نژاد به عنوان سخنران مراسم روز ۲۲ بهمن در جمع راهپیمایان تهرانی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در دولت های نهم و دهم تصریح کرد: ۴۰ میلیون نفر سهام عدالت گرفته اند که این تعداد به ۴۵ میلیون خواهد رسید و دریافت کنندگان به زودی می توانند در بورس از سهام…