مدیرکل هواشناسی خوزستان

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه شورای کشاورزی استان کورش بهادری مدیر کل هواشناسی خوزستان اظهار کرد: میزان بارش در استان خوزستان ۱۹۶/۸ میلیمتر بوده است که نسبت به سال گذشته ۶۳درصد کاهش بارش در استان خوزستان شاهد هستیم و براساس نمودارها…

دمای هوا کاهش می‌یابد

خورنا – مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از دو شنبه هفته آینده افزایش رطوبت هوا را پیش‌رو خواهیم داشت. کوروش بهادری، نسبت به وضعیت آب و هوایی استان اظهار داشت: با توجه به مدل‌های هواشناسی پیش‌بینی شده روند افزایشی دما را…