مدیرکل منابع طبیعی خوزستان

خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان از افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر خبر داد. عزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های هفته منابع طبیعی را افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر عنوان کرد و با بیان اینکه این سد 4 میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره آب دارد، گفت: 4 میلیارد و 500 میلیون…
خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان گفت: به دلیل مشکلات مالی، «مالچ پاشی» از برنامه امسال بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار حذف شده است. عزیز ارشم در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز «مالچ پاشی» را بخشی از برنامه بیابان زدایی و مقابله با گرد و غبار عنوان کرد و افزود: امسال مالچ پاشی از برنامه…