مدیرکل منابع طبیعی خوزستان

37
خورنا: مدیرکل منابع طبیعی خوزستان از افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر خبر داد. عزیز اورشم در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از برنامه های هفته منابع طبیعی را افتتاح سد خاکی «دره قیر» در رامشیر عنوان…