مدیرکل مطالعات و ساماندهی

خورنا: مدیرکل مطالعات و ساماندهی رودخانه های سازمان آب وبرق خوزستان گفت:پروژه لایروبی رودخانه کارون در محدوده شهر خرمشهر به طول پنج کیلومتر و 200 متر در حال اجراست. گزارش ایرنا در روزجمعه به نقل از سازمان آب و برق خوزستان، حاکی است ,ˈمسعود غیاثیˈ با اشاره به اینکه لایروبی رودخانه کارون در محدوده خرمشهر در سه بازه انجام می…