مدیرکل شیلات خوزستان

مدیرکل شیلات خوزستان؛

خورنا-احمدرضارستمی: در نشست شورای بحران استان نبی الله خون میرزایی مدیرکل شیلات خوزستان گفت: علیرغم سایر برنامه‌های کشاورزی که ممکن است همراه با کشت‌های بهاره، تابستانه و پاییزه باشد کار آبزی‌پروری در استان خوزستان فقط دارای یک کشت در طول سال است. وی ادامه داد: البته در حال حاضر اعمال محدودیت…
خورنا: مدیرکل شیلات خوزستان گفت: سال‌گذشته حدود 8 هزار تن انواع ماهیان گرمابی از مزارع پرورش ماهی شهرستان خرمشهر تولید شده است. سیدرحیم مغینمی اظهاركرد: این میزان تولید ماهی، از مزارع پرورشی مجتمع‌های شهید احمدیان، شهید کامروا و مزارع انفرادی شهرستان خرمشهر بوده است. وی میزان اشتغال‌زایی حاصل…