مدیرکل راه‌آهن جنوب

خورنا|احمدرضارستمی: در جلسه شورای هماهنگی ترافیک خوزستان که در استانداری خوزستان برگزار شد عبدالکریم درویش‌ زاده مدیر کل راه‌آهن جنوب در مورد علت حادثه خروج سه واگن قطار مسافربری خرمشهر به تهران در ایستگاه میان‌آب به هفت تپه که…
37
خورنا: مدیرکل راه‌آهن جنوب گفت: نرخ بلیط قطار هنوز براساس همان نرخ‌های قبلی است و تغییری نکرده است.  عبدالکریم درویش‌زاده اظهارکرد: اگر قرار باشد تغییر یا افزایشي در…