مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان

خورنا: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های خوزستان گفت: نبود امنیت در کشور عراق از مشکلات عمده حمل یکسره کالا به این کشور است. ˈ مسعود مصدقی ˈ افزود: در سال گذشته فقط 10 دستگاه کامیون حمل یکسره کالا به کشور عراق داشتند و با توجه به مشکلات پیش آمده در…