مدیرکل جدید ارشاد خوزستان

خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: بحث ابقا یا تغییر برخی از مدیران، از جمله مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان همچنان مطرح است و هر روز اسامی و گزینه های جدیدی در این باره مطرح می شود. در خصوص ارشاد اسلامی، با توجه به شاخص های حجت الاسلام سپهر، امیدواری این است که وی…