مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان

37
خورنا: مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان گفت: ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی استان خوزستان آنی شده و مردم می توانند برای ثبت اسناد خود چه ملک و چه خودرو در دفاتر اسناد رسمی در کمترین…