مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان

37
خورنا: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: نرخ بیکاری اعلام شده در استان ما زیبنده نام خوزستان نیست. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، هوشمند صفایی ظهر امروز جشنواره امتنان از کارگران، گروه‌های کار، تلاشگران و…