مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اهواز

خورنا: مشکلات دو واحد صنعتی نورد و لوله سازی خوزستان روز پنج شنبه در نشستی با حضور تعدادی از مدیران کل استانی مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست دو ساعته که مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، دادستان عمومی و انقلاب اهواز ، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس سازمان صنعت، معدن…