مدیرکل اوقاف خوزستان

خورنا: مدیر کل اوقاف و امور خیریه خوزستان گفت: اداره کل اوقاف و امورخیریه استان در شهرستان رامشیر املاکی را که به طورمشترک در وقف مردم و این اداره کل قرار دارد به صاحبان املاک فروخته یا رهن…