مدیرکل اتباع و مهاجرین خارجه استانداری خوزستان

خورنا: حمید سیلاوی به عنوان مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجه استانداری خوزستان منصوب شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی استانداری خوزستان، مراسم تودیع و معارفه مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خوزستان با حضور معاون امنیتی و انتظامی استانداری برگزار شد. در این مراسم معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت : می…