مدیركل ورزش و جوانان خوزستان

برای دومین سال متوالی؛

خورنا – مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان از قطعی شدن برگزاری رقابت​های لیگ جهانی کشتی فرنگی به میزبانی خوزستان و در شهرستان خرمشهر، خبر داد. فرامرز کیانی​زاده اظهار کرد: سال گذشته خوزستان در آبادان میزبان مسابقات لیگ جهانی کشتی فرنگی…