مدیرعملیات شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان

خورنا: مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با صدور احکامی مدیرعملیات و رییس مهندسی و ساختمان این شرکت را منصوب کرد . به گزارش خبرنگار خورنا از مسجدسلیمان ، مهندس ابراهیم پیرامون در این احکام ، مهندس علیرضا هیهاوند و مهندس قباد ناصری را به ترتیب بعنوان مدیرعملیات و رییس مهندسی…