مدیرعامل کارخانه نان صنعتي اکسین

37
خورنا: مدیرعامل کارخانه نان صنعتي اکسین، تولیدکننده نان‌های حجیم و نیمه‌حجیم خوزستان گفت: در حال حاضر کارخانه با ظرفیت توليد یک تن نان فعالیت می‌کند كه معادل یک‌دهم درصد ظرفیت کارخانه است.  اصغر شهریاری اظهارکرد: عملیات احداث این کارخانه از سال…