مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر

مدیرعامل مؤسسه جهاد نصر بیان کرد

خورنا یدالله شمایلی عصر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در سازمان جهاد نصر استان برگزار شد، اظهار کرد: یک سوم آب‌های جاری کشور در خوزستان جاری است و تابش کافی آفتاب زمینه مناسبی را برای کشاورزی فراهم می‌کند. وی افزود: سوابق و شناخت کافی از مناطق خوزستان باعث شد تا مسئولیت احیای اراضی دشت‌های خوزستان به…