مدیرعامل فرودگاه‌های کشور

خورنا: به مناسبت هفته دولت ۱۲ پروژه فرودگاهی کوچک و بزرگ با حضور مدیرعامل فرودگاه‌های کشور و استاندار خوزستان ظهر امروز در فرودگاه بین‌المللی اهواز افتتاح شد. به گزارش خورنا از اهواز، این پروژه‌ها به منظور ارتقاء سطح ایمنی و تسهیل در امر پرواز به بهره‌برداری رسیدند. بهسازی برج مراقبت، راه‌اندازی مرکز سویچینگ و اتاق اپریچ، احداث فاز اول ترمینال حج…