مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب

37
خورنا: واحد نمک‌زدایی شماره یک “بی‌بی حکمیه” با ظرفیت 55 هزار بشکه در روز نیمه دوم امسال راه‌اندازی می‌شود. حمید بورد – مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب- گفت: واحد نمک‌زدایی شماره یک بی‌بی حکمیه با هدف فرآورش نفت…