مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان

37
خورنا: مدیرعامل شرکت فولاد خوزستان گفت: برنامه شرکت این است که تا سال 95 به 5 میلیون تن تولید برسیم. عبدالمجيد شریفی مدیرعامل شرکت فولاد خوزستاندر حاشیه بازدید استاندار از شرکت فولاد خوزستان اظهارکرد: سال جاری براساس فرمایش مقام معظم…