مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان

خورنا – ۱۶ واحد کارگاهی درآخرین روز هفته دولت در شهرک صنعتی شماره یک اهواز به بهره برداری رسید. مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی خوزستان دوشنبه در آئین بهره برداری از این واحدها بیان کرد: اعتبار ساخت این ۱۶ کارگاه که توسط شرکت شهرک های صنعتی خوزستان احداث شدند از منابع داخلی و بالغ بر ۳۰ میلیارد و ۴۲۰ میلیون…