مدیرعامل سازمان منطقه آزاد

خورنا: منطقه آزا اروند از دیروز تا به امروز سیر پرفراز و نشیبی را طی کرده تا اینکه در نهایت مصوبه طرح گسترش منطقه از سوی دولت شانزدهم بهمن ماه سال جاری از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. به گزارش خبرگزاری فارس از خوزستان، منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند (آبادان ـ خرمشهر)…