مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند

عبدالله کعبی

قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند خبر داد:

خورنا: قائم مقام سازمان منطقه آزاد اروند از افزایش شعاع تردد خودروهای دارای پلاک منطقه آزاد اروند در استان خوزستان خبر داد. عبدالله…