مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداري اهواز

خورنا: مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداري اهواز گفت: در جلسه‌اي مشترك، واگذاری همه امور مربوط به آژانس‌ها، به شهرداری و سازمان تاکسی‌رانی تصویب شد.   موسی ممبینی  اظهار کرد: با توجه به ماده 33 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و ماده 13 قانون توسعه، کلیه امور آژانس‌ها به شهرداری‌ها و…