مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی آبادان

خورنا: مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی آبادان از افزایش 50 درصدی کرایه‌های اتوبوس در سال 93 خبر داد. علیرضا بچاری با بیان عدم تغییر نرخ کرایه‌های ناوگان اتوبوسرانی در سه سال گذشته اظهار کرد: این میزان در سال جاری با افزایش 50 درصدی توأم خواهد بود و از روز شنبه 23 فروردین اعمال خواهد شد. وی افزود: افزایش نرخ کرایه خطوط اتوبوسرانی در سال 93…