مدیرعامل باشگاه زاگرس خوزستان

خورنا: مدیرعامل باشگاه زاگرس خوزستان گفت: به دنبال خرید امتیاز تيم لیگ برتري فوتسال ملی‌حفاری هستیم. رمضان جمال‌پور اظهار کرد: تیم بزرگسالان‌مان در لیگ دسته یک فوتسال کشور قرار دارد و تیم امیدمان هم در لیگ برتر كشور است. ما با توجه به اینکه شنيده‌ایم حفاری قصد كناره‌گيري از ليگ برتر كشور را دارد و از…