مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت خیز

خورنا: مهندس نصرت اله اسپیاری پیشکسوت صنعت نفت و مدیرعامل اسبق شرکت ملی مناطق نفت خیز صبح چهارشنبه 30 بهمن 1392 در تهران دار فانی را وداع گفت. وی از سال 1381 تا 1384 مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب بود. او یکی از  معدود…