مدیرروابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان

خورنا: مدیرروابط عمومی باشگاه فرهنگی ورزشی استقلال خوزستان گفت : این باشگاه برای تقویت تیم فوتبال خود جهت شرکت درجام چهاردهم با سه بازیکن لیگ برتری به توافق نهایی رسید . عبدالنبی شولی روزپنجشنبه به خبرنگارایرنا اظهارداشت : این بازیکنان که مجید حیدری ، رضاکاردوست ومیلاد نوری…