مدیران خوزستان

37
خورنا: معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان از اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر مدیری امتیاز لازم را به دست نیاورد، دولت با آن مدیر…
37
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با توجه به اظهار نارضایتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز، در خصوص وجود مدیران نالایق که آیت ا… موسوی جزایری به آنها هشدار…