مدیران خوزستان

خورنا: معاون توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان از اجرای طرح نظارت و ارزیابی عملکرد مدیران خبر داد و گفت: تمام دستگاه‌های اجرایی استان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و اگر مدیری امتیاز لازم را به دست نیاورد، دولت با آن مدیر برخورد می‌کند. علی عماد روز گذشته در همایش ترسیم نقشه راه اظهار کرد: تعداد کارکنان دولت…
خورنا: روزنامه ی نورخوزستان در ستون ویژه های خود نوشت: با توجه به اظهار نارضایتی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اهواز، در خصوص وجود مدیران نالایق که آیت ا… موسوی جزایری به آنها هشدار داد از عاقبت کارهای خود بترسند، نظر عضو هیات رئیسه مجلس و نماینده مردم اهواز را درباره تغییر چنین مدیرانی…