مدرس سه تار و استاد نوید افقه

خورنا: گارگاه آموزشی استاد بهداد بابایی مدرس سه تار و استاد نوید افقه مدرس تنبک 13 و 14 اسفند ماه 92 در آموزشگاه موسیقی آهنگ بهبهان برگزار میگردد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آموزشگاه موسیقی آهنگ واقع در بهبهان – میدان شهید محسنی – بعد از اداره آموزش و پرورش – کوچه رضوان 4 مراجعه فرمایید و یا با شماره های…