مدرسه کانتینری

خورنا: نماینده مردم منطقه گلدشت از حوزه ششم شهرداری اهواز گفت: در منطقه گلدشت که درمحدوده کلان شهراهواز واقع است تنها یک باب دبستان کانتینری با 4 کلاس درس مختلط بین دختر و پسر دارد. صابرغافلی نژاد  دوشنبه در بیست و ششمین جلسه شورای شهر اهواز با اشاره به محرومیت های منطقه گلدشت گفت: تنها مدرسه این منطقه یک دبستان…