مدرسه طبیعت

مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست

خورنا – مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب کاملا غیرقانونی است و سازمان حفاظت از محیط زیست رسما نامه نوشته، گفت: تا زمانی که ارزیابی زیست محیطی نیز انجام نشده هر نوع فعالیت…