مدرسه طبیعت

مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست

خورنا – مدیرکل مشارکت‌های مردمی حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح‌های انتقال آب کاملا غیرقانونی است و سازمان حفاظت از محیط زیست رسما نامه نوشته، گفت: تا زمانی که ارزیابی زیست محیطی نیز انجام نشده هر نوع فعالیت عمرانی غیرقانونی است. محمد درویش با بیان اینکه عمده‌ترین چشمه‌های تولید گرد و خاک در منطقه میان رودان قرار گرفته اظهار…