مدرسه سنگ نوردی

خورنا: با نصب دیواره سنگ نوردی در بوستان خانواده دزفول نخستین مدرسه سنگ نوردی این شهرستان راه اندازی شد. رییس هیات کوهنوردی شهرستان دزفول روز دوشنبه به خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت:این دیواره سنگ نوردی با 600 میلیون ریال سرمایه گذاری توسط ˈ علی سعیدی ˈ از حامیان ورزش کوهنوردی با تشویق فرزندش…