مدرسه راهنمایی برکت شهر چم گلک

خورنا – به گزارش خورنا از اندیمشک، بهرام سپهریان در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در طول سال‌های اخیر خدمات خوبی در حوزه آموزش و پروش و تجهیز مدارس اندیمشک صورت گرفته است و متناسب با نیازهای شهرستان فضاهای آموزشی جدید در اندیمشک ساخته شده است. وی افزود: در حال حاضر، بیش از ۱۵۰ واحد آموزشی در بخش‌های مختلف شهری…