مددجویان ماهشهر

خورنا: مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) ماهشهر از طرح ساخت 256 واحد مسکن مهر برای مددجویان ماهشهری خبر داد و گفت: بزودی کار ساخت این واحدها شروع می شود. محمدرضا حیدری افزود: برای این تعداد واحد مسکن مهر 9 میلیارد و 180 میلیون ریال به حساب تعاونی های مسکن مهر از سوی مددجویان واریز شده است. وی اظهار داشت: طبق…