مدارس و دانشگاه‌های اهواز

خورنا: مديرعامل سازمان اتوبوس‌راني شهرداري اهواز از ورود 30 دستگاه اتوبوس جديد اسكانيا و شهاب خودرو از مهرماه امسال به ناوگان حمل و نقل عمومي اهواز خبر داد. محمد رستم‌منش اظهار كرد: براي شروع فصل بازگشايي مدارس و دانشگاه‌ها، تمهيدات بسيار خوبي در تابستان براي بهسازي وضعيت ناوگان حمل و نقل عمومي شهر انديشيده شده است. وي ادامه داد: 70…