مدارس خرمشهر

خورنا: زنگ سلامت به‌صورت نمادین در مدرسه شاهد 8 شهریور خرمشهر نواخته شد. صبح امروز زنگ هفته سلامت در یکی از مدرسه‌های دخترانه شهرستان خرمشهر و با حضور مدیر شبکه بهداشت، مدیر آموزش و پرورش رئیس شورای شهر و رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از مسئولان شهرستان با شعار «یک عمر سلامت با خودمراقبتی» نواخته شد. فرشید بهشتی مدیر شبکه بهداشت…