مخالفت شهردار آبادان با منطقه آزاد شدن

خورنا: در روزهای گذشته و پس از اعلام پیوستن شهرهای آبادان و خرمشهر به محدوده منطقه آزاد اروند شاهد اظهار نظرهای متفاوتی از سوی مسئولین شهری بوده ایم. اینکه در این خصوص کدام یک از آنها حق اظهار نظر دارند و کدام یک نه فعلا بماند! محمودرضا شیرازی شهردار آبادان یکی از مسئولینی بود که…
خورنا: محمودرضا شیرازی، شهردارآبادان، در چند روز گذشته با ارسال نامه هایی به نهادهای مختلف با منطقه آزاد شدن آبادان مخالفت کرده است. روشن نیست این نامه پراکنی ها در راستای وظایف شهردار و در پی استعلام از وی بوده یا اینکه شیرازی خودسرانه اقدام به اظهارنظر در مورد آینده مردم و شهر آبادان کرده است؟